The Firmly Enduring Skit - Holy Ground

Viktig del av arbetet

Det är verkligen viktigt att det hålls rent och snyggt på alla byggen. Det ska vara en viktig del för alla att medans att man jobbar så håller man även efter sig så att det inte ligger bygg material i vägen som någon annan kan snubbla och göra illa sig på. Man bör även ah ett företag som har hand om städningen på bygget som till exempel byggstäd i Malmö som gör ett bra jobb med att hålla rent och fint. Det är bra att det satsas på det så att man kan undvika skador på jobbet.